HOME03 480 52 51 sport@lier.be

fiscale attesten sportkampen/stages

Inhoud: 

Organiseer je sportkampen of -stages? Dan hebben ouders met kinderen tot 14 jaar recht op een attest kinderopvang. 

Wat is er veranderd?

Er is een nieuw verplicht modelattest (in tegenstelling tot wat het geval was bij het oude modelattest, moeten vakken I en II worden ingevuld door dezelfde instantie, nl. de instantie die de opvang heeft gedaan).
Je doet een online aangifte van de gegevens aan de FOD Financiën via de toepassing Belcotax-on-web.
Deze aangifte moet gebeuren voor 1 maart 2024 en zal begin februari 2024 openstaan. 
Het maximumbedrag voor inkomstenjaar 2023 bedraagt 15,70 euro per oppasdag en per kind

Wat doe je als vereniging?

Verzamel alle verplichte gegevens per ingeschreven kind (het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer en de geboortedatum van de betaler van de opvangkosten).
Geef jaarlijks in februari of maart (startend in 2023) alle verzamelde gegevens van het jaar voordien online aan bij de overheid. 
Breng de ouders op de hoogte nadat je alles online hebt ingediend. Bezorg hen dus ook een papieren versie per mail of per post.

Hoe doorgeven via Belcotax-On-Web?

Vul de gegevens in via de tool BowConvert86. Deze tool maakt een correct bestand en doorloopt enkele controles om zeker te zijn dat de gegevens kloppen.
Je vindt hier een handleiding met uitleg. 
Dien de gegevens online in met het gegenereerde (XML-)bestand.
Hoe toegang krijgen tot Belcotax-on-web? | FOD Financiën (belgium.be)
Meld je aan als vereniging via 'BOW Inkomsten 2023' in de rechterkolom van Belcotax-On-Web. Hou je ondernemingsnummer bij de hand indien je hierover beschikt.
Enkel de personen die in KBO (met ondernemingsnummer) geregistreerd zijn, kunnen de attesten opladen
Je KBO nummer opzoeken kan via Kruispuntbank van Ondernemingen - Public Search | FOD Economie (fgov.be)
Het juiste bedrag wordt daarna automatisch weergegeven op de belastingaanvraag van de ouders.

Nog vragen? 

- De vlaamse sportfederatie maakte een duidelijk filmpje
- De FOD Financiën maakte een FAQ-lijst met de meeste vragen. Wellicht vind je daar een antwoord.

Lukt het ingeven in Belcotax jullie (nog) niet?

Er is tijdelijk een vrijstelling voorzien voor opvanginstanties die niet over de middelen beschikken om de elektronische verzending te doen.