HOME03 480 52 51 sport@lier.be

Erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen

Volgende verenigingen worden erkend voor legislatuur 2019-2025:
AV Lyra-Lierse, Aikido Mizu Dojo Lier, B.C. Mister 100, BC Tornado, Biljartclub ’t Lammeke, Biljartclub Zevenbergen, Dansclub Scratch vzw, Dragons Gym, Dream Team, Duikschool Atlantis Lier vzw, Duikschool Hydro Lier, F.C. Lucyvo, Fort Lier, Gambaru SKA Lier, Guco Lier, Jiu-Jitsu Akademie Lier, Jiu-Jitsu Ryu De Gouden Draak, Jutse Wielervrienden, K.VK.. Hooikt vzw, Kon. Judoclub Lier, Kon. Kanoclub Lier, Kon. Lierse Kempenzonen, Kon. Lierse Turnkring, Kon. Lyra Turnkring, Kon. Lyra-Lierse, Koninklijke Netezonen, Lier Aviation Club, Lierse Bicycle Club, Lierse Kayakclub Anderstad, Lierse Liga Zaalvoetbal, Lierse Posthengelaars, Lierse Schuttersgilde Ledo, LRV Heideruiters Koningshooikt, P.C. Lier, Politieverbroedering Lier, PSF Lier, Royal Herakles Hockeyclub, Ruiterclub Tallaerthof, Snake Cycling Team vzw, Soleo, St.Sebastiaansgilde, Stimulus vzw, Taekwondo - Hapkido Mun-Mu, TC ’t Spui, TC Zevenbergen, tennistraining@ ’t Sas, Titans Gym, VC Smash Lier, Vk Den Bierpot, VZW Koninklijke Vissersmaatschappij Moed en Geduld Lier, Vzw sport it, Z.V.K. Proost, ZVC Lipos Lier, Zwemvereniging Lier, Handbalclub Lier

 

Artikel 1

Een vereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als doelstelling de ontplooiing van de mens te stimuleren en de verbondenheid en vertrouwen tussen mensen te versterken. Een professionele of commerciële organisatie valt buiten de toepassing van dit reglement.

Artikel 2

De vereniging komt in aanmerking indien zij:
- als hoofddoel een sport beoefent die voorkomt op de sporttakkenlijst samengesteld  door sport Vlaanderen;
- lid is van een erkende Vlaamse sportfederatie 

Indien de vereniging een sport beoefent die toch niet op een van beide lijsten voorkomt, kan het college van burgemeester, op advies van sportraad hiervan een afwijking toestaan.

Artikel 3

De vereniging is
 - een vzw of
- een feitelijke vereniging.

Artikel 4

Verenigingen die reeds een erkenning hebben als Lierse  jeugdvereniging of Lierse culturele vereniging komen niet in aanmerking voor erkenning als Lierse sportvereniging.  

Artikel 5

De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.

Artikel 6

Een kopie van de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet overgemaakt worden aan Uit in Lier/sport.

Artikel 7

De sportvereniging moet een eigen bestuur hebben dat uit met minstens 3 personen bestaat.

Artikel 8

De sportvereniging moet het Nederlands gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel.

Artikel 9

Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10 sportende leden hebben. Deze voorwaarde is nog niet van toepassing tijdens het eerste werkingsjaar.

Artikel 10

Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het Lierse grondgebied. Als de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het Lierse grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

Artikel 11

Tijdens het eerste werkjaar kan de vereniging een tijdelijke erkenning aanvragen. Hierdoor kan zij gebruik maken van de voordelen voor Lierse erkende verenigingen. Na het eerste werkjaar moet de sportvereniging een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens 26 weken per jaar. Daarna is de vereniging definitief erkend.

Artikel 12

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn.

Artikel 13

De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis afsluiten.

Artikel 14

Erkende Lierse sportverenigingen zijn automatisch lid van de sportraad.

Artikel 15

De erkenning geldt voor de duur van één gemeentelijke legislatuur. Wil de vereniging na afloop daarvan erkend blijven, dient zij een verlenging van de erkenning aan te vragen.

Artikel 16

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij Uit in Lier/sport. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij Uit in Lier/sport.

Er kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 17

De erkenning vervalt als de vereniging haar werking stopt of als de vereniging niet meer voldoet aan een erkenningsvoorwaarden. Het college van burgemeester en schepenen kan in dat geval beslissen de erkenning eenzijdig in te trekken. Deze intrekking wordt aan de vereniging meegedeeld bij de voorzitter.

VRAAG JE ERKENNING AAN