HOME03 480 52 51 sport@lier.be

Zomer in het fort

Datum bericht: 
19/07/2022

Het Fort van Lier is een verborgen parel. Het werd gebouwd eind 19de eeuw en behoorde tot de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Met de opmaak van een masterplan wil de stad het fort heropwaarderen en een langetermijnvisie uitrollen. Eind augustus kan je het fort alvast beleven tijdens ‘Zomer in het Fort’. Meer info vind je op de website www.zomerinhetfort.be.